story

เรื่องราวทั้งหมด

สื่อสารกับปัญญาธรรมชาติ

แนวคิดการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงความหมายและจุดมุ่งเน้นไปตามแต่ละช่วงสมัย จากที่ให้ความสําคัญกับการพัฒน…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน31(จบ)

ป้าปอนเข้ามาบุกเบิกอาศรมวงศ์สนิทเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ มีเพื่อนร่วมคณะในเดือนแรก ๗ คนทั้งป้าปอน เดือนที่สองเ…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน30

ไม่ค่อยจะได้ยินว่าพ่อแม่เรียนรู้จากลูก ถ้าจะมีบ้างก็เมื่อลูกเป็นผู้ใหญ่เรียนจบทำงาน และรอบรู้มากกว่า…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน29

ลูกคลอดเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๒๙ ไม่ได้ตั้งชื่อลูกไว้ก่อนเห็นหน้าลูกแล้วจึงคิดชื่อ แม่ชื่อปอน ลูกชื่อปูนก…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน28

สามปีแรกของการอยู่ที่อาศรมวงศ์สนิท อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เรายังไม่เคยใช้บริการของสถานพยาบาลใน…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน27

ทุกๆ วันที่อาศรมวงศ์สนิท วิถีชีวิตตามทางเลือกอันแสนสุขของป้าปอนคือ ตื่นเช้ามืด บริหารร่างกายด้วยการพ…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน26

ในฤดูฝน คนที่มีนาก็ทำนา ชุมชนรอบอาศรมวงศ์สนิทมีครอบครัวที่ไม่ได้ทำนาสัก ๒๐% ของครอบครัวทั้งหมดพวกที่…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน25

แถวคลอง ๑๕ และ ๒๙ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกที่เราอาศัยนี้ ชาวบ้านมีฐานะไม่ต่างกันนัก อาหารการกินก…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน24

นิสัยอยากได้คงจะเป็นลักษณะร่วมของคนโดยทั่วไป ที่สร้างปัญหาลำบากใจก็คืออยากได้ของคนอื่น ก็ที่เป็นของเ…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน22

เมื่ออาศรมวงศ์สนิทตั้งรกรากได้ประมาณ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๓๐) น้าเหมบกับน้ายืดคู่สามีภรรยาซึ่งเราไม่รู้จักมาก…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน21

ในยุคนั้นความเป็นศิลปินด้านอื่นๆ เด็กบ้านนอกไม่ค่อยมีโอกาสแสดงออก นอกจากร้องเพลงลูกทุ่งเท่านั้น เมื่…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน20

หลังจากอ้วนออกไปแล้ว เด็กชายดำ นักเรียนประถม ๔ ก็มาอยู่กับเรา ดำเป็นลูกลุงก้านช่างที่สร้างบ้านให้เรา…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน19

ช่วงที่อ้วนมาอยู่กับเรา ศักดิ์ได้ตามมาขออยู่ด้วย อ้วนเพิ่งจบประถม ๖ ออกโรงเรียนแล้ว แต่ศักดิ์กำลังเร…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน18

อาศรมวงศ์สนิทเปรียบเสมือนอาณาจักรน้อยๆ ที่มีน้ำล้อมถึง ๓ ด้าน มีภูมิประเทศที่แยกออกจากชุมชนใหญ่เด็กๆ…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน17

ระหว่างสร้างบ้านรับรองแขก เราติดต่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาท้องถิ่นไทย-แคนาดา (LDAP) เพื่อทำโค…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน16

เข้าหน้าร้อนปี พ.ศ.๒๕๒๘ เราอาศัยอยู่บนผืนดินนี้เกือบครบขวบปี ยังไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองว่าจะออกหัวก้…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน15

เราวางแผนจะไถที่ดินปราบหญ้าอีกครั้งหนึ่งตอนหน้าแล้ง ก็จะทำตามคำแนะนำของชาวบ้านผู้แสดงว่ารู้งานสวนอีก…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน14

เอ้า! ทุกคนโปรดตื่น คราวนี้เรามาพูดกันถึงความจริง ในความจริงนี่ความหวังก็ยังมีอยู่จ้ะ เพียงแต่การกระ…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน13

เหตุที่ป้าปอน ลุงสมชาย และเพื่อนๆ ออกจากกรุงเทพฯมาอยู่บ้านนอกนั้น นอกจากเป็นเพราะเราไม่ชอบอยู่ในกรุง…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน12

ไม่เพียงวสันต์แรกที่เราประทับใจ เหมันต์แรกของการอยู่ที่อาศรมวงศ์สนิทแห่งนี้ก็ยากจะลืมเลือน คืนวันไม่…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน11

ทำบุญฤดูฝน เป็นฤดูที่พระจำพรรษาที่วัด อยู่บ้านนอกเรามีโอกาสเข้าวัดบ่อย อยู่ในกรุงสิบกว่าปีไปวัดไม่ถึ…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน10

น้ำในคลองเริ่มไหลเร็วและระดับน้ำสูงขึ้นทุกวัน เราเริ่มถูกธรรมชาติทดสอบฝีมือการพายเรือว่าใช้การได้หรื…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน9

เรามาอยู่ที่คลอง ๑๕ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ในปี๒๕๒๗ ได้ไม่กี่เดือนฤดูฝนก็มาเยือน ฝนเริ่มตกตั้งแต่ช่างก…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน8

เราต้องคอยดูแลไม่ให้เจ้าหมาน้อยขย้ำลูกเป็ด เจ้าสัตว์ทั้งสองประเภทนี้ก็ยังเด็กทั้งสองฝ่าย ยังไม่ค่อยร…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน7

วันที่สามของการเลี้ยงเป็ดมีคนให้ลูกหมาเราคู่หนึ่งด้วย คุณพรหมขับรถจักรยานยนต์ให้ป้าปอนซ้อนท้ายถือตะก…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน6

หัวหน้าช่างสร้างบ้านชื่อลุงก้าน หน่องพงษ์ นำไก่พันธุ์พื้นเมืองที่เรียกว่าไก่บ้านมาให้คู่หนึ่ง คุณพรห…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน5

มีบ้าน มีคนอยู่ มีต้นไม้ แล้วก็ยังขาดสัตว์เลี้ยง แต่ก็มีเจ้าดำ เจ้าด่าง เจ้าหมอก หมาที่บ้านป้าแดง ติ…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน4

เราย้ายออกจากบ้านป้าแดงเข้าอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จตอนกลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๘ ทั้งลุงส…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน3

เพื่อนที่อยู่ด้วยกันที่อาศรมวงศ์สนิทที่เป็นผู้ชายนอกจากลุงสมชายแล้วก็มีอีกสองคน คนหนึ่งทอดแหเป็นอยู่…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน2

เราเริ่มขนของมาอยู่ที่นี่ในเดือนเมษายน ๒๕๒๗ คืออีก๓ เดือนหลังจากมาดูครั้งแรก ข้าวของที่นำมาก็มีเพียง…

ตราไว้ในดวงจิต ตอน1

เดือนเมษายน ปี พ.ศ.๒๕๒๗ ลุงสมชายกับป้าปอน ย้ายออกจากกรุงเทพมหานคร ไปอยู่ที่ชนบทแห่งหนึ่งในเขตตำบลองค…

ดีท็อกซ์ชีวิตด้วย “Slow Living”

ท่ามกลางความเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ดูเหมือนว่าจะทำให้ชีวิตเล็กๆ ที…

สงบงามตามวิถี ปกาเกอะญอ

ในป่าลึกและหุบเขาสูงชันของเทือก เขาถนนธงชัยกลางอันสูงใหญ่ในเขตอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีชาว ลั…

Earthen Building ประวัติบ้านดิน

ในยุคแรกๆเชื่อกันว่ามนุษย์ใช้ถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยต่อมาเมื่อจำนวนประชากรมากขึ้นแต่จำนวนถ้ำมีจำกัด มนุษ…

บ้านดิน ต่อด้วยดูนก (2)

ตอนที่แล้วถึงห้องประชุม ก็มีการแนะนำตัว เล่นเกมส์กันนิดหน่อย เริ่มฟังเรื่องประวัติอาศรมวงศ์สนิท ที่ม…

บ้านดิน ต่อด้วยดูนก

ไปอบรมบ้านดินที่อาศรมวงศ์สนิท จ.นครนายก เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม เดินทางจากสุราษฎร์ธานี โดยรถทัวร์ …

หนีงานไปเที่ยว..บ้านดิน

บลอกที่แล้วฉันพาชมบรรยากาศภายในอาศรมวงศ์สนิท คลอง ๑๕ ที่สงบร่มรื่น เต็มไปด้วยธรรมชาติค่ะ.. บลอกนี้ฉั…

ชุมชนตั้งใหม่ในเมืองไทย

ในปัจจุบัน ผู้คนในสังคมเมืองจำนวนมากเหนื่อยเอียนกับชีวิตที่โดดเดี่ยว แข่งขัน และเร่งรีบ ชีวิตดำเนินไ…

บ้านดิน vs บ้านปูน

หลายครั้งที่ผมได้จัดฝึกอบรมบ้านดินให้กับกลุ่มเยาวชน หลังจากที่ได้ลองทำบ้านดินซักระยะหนึ่ง ผมมักชอบที…

การแพทย์แผนธิเบต

การแพทย์แผนธิเบตเป็นอีกหนึ่งมรดกอันล้ำค่าในอารยธรรมพุทธศาสนานิกายมหายานของธิเบต ซึ่งเป็นระบบที่หนุนเ…
Copyright © 2020 อาศรมวงศ์สนิท. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes