Latest Activity ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

กลุ่มChinese ที่สนใจวิถีชุมชนทางเลือก แวะมาเยี่ยมเยือนอาศรมวงศ์สนิท
ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2558

กิจกรรม "ฮัลโหลชีวิตวัยรุ่น"
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 21-24 สิงหาคม 2558
งานจิตอาสา รุ่น 2
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 22-23 สิงหาคม 2558
คณะแพทย์มศว.จัดประชุม
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 17 สิงหาคม 2558
ค่ายรักษ์ภาษาไทย
รร.ราชวินิตบางแก้ว
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 14-15 สิงหาคม 2558
หลักสูตร "สื่อ สาน สัมพันธ์"
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2558
กิจกรรมดินแห่งชีวิต
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2558

More

Special Scoop สกู๊ปพิเศษ

กิจกรรม "ดินแห่งชีวิต" นำทีมให้ความรู้โดย อ.ศศิน เฉลิมลาภ ณ อาศรมวงศ์สนิท เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคมที่ผ่านมานี้