Black Ribbon

อาศรมวงศ์สนิทรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

Latest Activity ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


"Way of Tea" , "Chado" or "Sado" in Japanese. Tea ceremony by Mari Oiwa
"วิถีแห่งชา" พิธีชงชาโดยคุณมาริ โออิวะ ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

More

Articles บทความ

 • แหล่งการเรียนรู้ อาศรมวงศ์สนิท

  อาศรมวงศ์สนิทได้เปิดตัวออกรับใช้สังคมในวงกว้างขึ้น ด้วยเห็นว่าเมื่อได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้ว ควรนำศักยภาพนั้นออกมารับใช้สังคม เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสังคมให้น่าอยู่จึงได้พัฒนาโครงการใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นที่ทำงานทั้งภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน โดยมียุทธศาสตร์ที่การศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนา...

  อ่านเพิ่มเติม...
 • อาศรมวงศ์สนิท Green Attraction

  สถานที่แห่งนี้เป็นที่แสวงหามิติที่ลึกซึ้งทางจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่และเป็นที่พักในยามเหนื่อยล้าของนักกิจกรรมทางสังคม เริ่มต้นแบบฝึกหัดแรกผ่านสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่าง“แพชักรอก” ที่จะพาข้ามฟากฝั่งคลองไปเยือนในที่ที่รถยนต์เข้าไม่ถึง หลักการของอาศรมอย่างหนึ่งคือการพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาจากภายนอก...

  อ่านเพิ่มเติม...
 • ดีท็อกซ์ชีวิตด้วย “Slow Living”

  ท่ามกลางความเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ดูเหมือนว่าจะทำให้ชีวิตเล็กๆ ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนสังคม วิ่งวนอย่างรีบเร่ง ไม่ว่าจะเป็นความเร่งรีบในที่ทำงาน ความเร่งรีบบนโต๊ะอาหาร ไปจนถึงความเร่งรีบที่จะล้มตัวลงนอน เพื่อชาร์จแบตให้มีแรงตื่นขึ้นมาพบกับความเร่งรีบอีกครั้งในเช้าวันใหม่

  อ่านเพิ่มเติม...
 • คุณลุงผู้ฝนไม้ขีดไฟ...ผู้จุดประกายบ้านดิน...แห่งชีวิตฉัน

  เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉันเดินหลับตาเข้ามายังสถานที่ลับแลแห่งหนึ่งย่าน คลอง ๑๕ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ที่กล่าวเช่นนี้เนื่องจากว่า ฉันมาถึงที่นี่ได้โดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ที่นี่คือที่ไหน รู้เพียงว่าที่นี่กำลังต้องการผู้ประสานงานโครงการบ้านดินคนใหม่ แต่โครงการบ้านดินคืออะไร

  อ่านเพิ่มเติม...