Latest Activity ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมบางช่วงของ "Summer School-Commons Compassion and Communities"
ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2559 ณ อาศรมวงศ์สนิท คลอง15 นครนายก

 

บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559
ค่ายสุขภาวะฯ มศว.
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2559
บมจ.ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2559
ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมฯ มจพ.
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 6-8 มิถุนายน 2559
กลุ่มเรียนรู้มัดย้อม
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
มอส.ใช้สถานที่
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2559

More

Special Scoop สกู๊ปพิเศษ

รวมสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับ อาศรมวงศ์สนิท คลอง15 อ.องครักษ์ นครนายก