Latest Activity ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การฝึกกระบวนกรครั้งที่ 2 ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2558 ณ อาศรมวงศ์สนิท คลอง15 นครนายก
ขอบคุณที่ใช้สถานที่ของเราตลอดมาและขอให้เป็นส่วนหนึ่งของกันตลอดไปอาศรมฯยินดีต้อนรับเสมอค่ะ

กิจกรรมนอกห้องเรียน
คณะพละศึกษา มศว.
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมปั้นดินให้เป็นม้านั่ง
มหาวิทยาลัยรังสิต
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 23 ตุลาคม 2558
จิตอาสา โดย บริษัท 1577
ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 21 ตุลาคม 2558
สอนเด็กๆทำของเล่นพื้นบ้าน
จากใบมะพร้าว
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 28 ตุลาคม 2558
กิจกรรมครอบครัว
ช่วงลูกๆปิดเทอม
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 11 ตุลาคม 2558
กิจกรรม Green Leadership Kids
บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 10-11 ตุลาคม 2558

More

Special Scoop สกู๊ปพิเศษ

"แหล่งเรียนรู้ชีวิตแบบเรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ" ณ อาศรมวงศ์สนิท
รายการ Slow Life a beautiful day ออกอากาศวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ช่อง 3 family (ช่อง13)