Latest Activity ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การเรียนรู้นอกห้องเรียน ครั้งที่ 4 นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ขอบคุณนะค่ะที่เลือกใช้สถานที่ของเราอาศรมวงศ์สนิท

มศว. เรียนรู้นอกห้องเรียน#3
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
มศว. เรียนรู้นอกห้องเรียน#3
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559
มศว. เรียนรู้นอกห้องเรียน#2
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
มศว. เรียนรู้นอกห้องเรียน#1
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
เพื่อนบ้านมาจัดกิจกรรม
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 25-29 มกราคม 2559
บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด
ณ อาศรมวงศ์สนิท
วันที่ 23-24 มกราคม 2559

More

Special Scoop สกู๊ปพิเศษ

ควันหลงปี ๒๕๕๘
"ธรรมะกับทโมน" ณ อาศรมวงศ์สนิท คลอง๑๕ องครักษ์ นครนายก