ติดต่อเรา

เขียนโดย Super User. Posted in เกี่ยวกับ

อาศรมวงศ์สนิท

ตู้ปณ.1 คลอง 15 ถนนรังสิต-องครักษ์ องครักษ์ นครนายก 26120  

มือถือ 098-403 2557   โทรศัพท์ 037-332 296 ถึง 7, 037-332 218   โทรสาร 037-333 184

Email: info@wongsanit-ashram.org   Facebook: Wongsanit Ashram  

Website: http://www.wongsanit-ashram.org/

 

ฝากข้อความถึงเรา

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วน คุณจะได้รับการติดต่อโดยเร็วที่สุด

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มาพักและเยี่ยมเยือนอาศรมวงศ์สนิท

เขียนโดย Super User. Posted in เกี่ยวกับ

อาศรมวงศ์สนิทสถานที่พักผ่อนสงบใจ ฝึกการใช้ชีวิตชุมชนที่เรียบง่าย สถานที่ฝึกฝนพัฒนาตนโดยมีภาวนาเป็นพื้นฐาน และสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อชีวิต สังคม ขอต้อนรับทุกท่านด้วยไมตรีจิต

visitorข้อควรงดเว้น

 1. หลีกเลี่ยงการเด็ดดอกไม้หรือหักกิ่งไม้โดยไม่จำเป็น
 2. ลดการใช้โฟมหรือพลาสติก ถ้านำเข้ามา กรุณานำออกไปด้วย
 3. ไม่ให้อาหารแมวหรือสุนัขในบริเวณที่รับประทานอาหาร หรือบนโต๊ะอาหาร
 4. ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในอาคาร และควรทิ้งก้นบุหรี่ในถังขยะ
 5. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาเสพติด หรือการพนันเข้ามาภายในอาศรมวงศ์สนิท

ข้อควรปฏิบัติ

 1. ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่ต่าง ๆ
 2. ช่วยกันประหยัดน้ำ ไฟฟ้า กระดาษ ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ
 3. ช่วยกันแยกขยะและทิ้งลงในภาชนะที่เตรียมไว้ให้
 4. ช่วยล้างจานที่ท่านใช้รับประทานอาหารในแต่ละมื้อ ซึ่งทางอาศรมฯได้เตรียมน้ำไว้ให้
 5. ช่วยกันรักษาความสงบ โดยเฉพาะระหว่างเวลา 05.00 น. 08.00 น. และเวลา 19.00 น. 21.00 น. และเวลานอนหรับผักผ่อนตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป
 6. ระหว่างพักอยู่ที่อาศรมฯ ขอให้เป็นโอกาสอันดีของท่านในการฝึกเจริญสติ ฝึกฝนพัฒนาตนเอง และเจริญเมตตาต่อสรรพสัตว์
 7. นำของใช้ที่ยืมจากชุมชนไปคืน หรือเก็บไว้ที่เดิมเมื่อใช้เสร็จ เช่น อุปกรณ์ เครื่องเขียน เครื่องครัว มุ้ง หมอน เป็นต้น
 8. ปิดประตู หน้าต่าง พัดลม ไฟฟ้า เมื่อออกจากที่พัก
 9. ท่านสามารถใช้โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตได้ที่สำนักงานหรือบริเวณที่จัดไว้ตามวันเวลาที่กำหนด
 10. สำหรับผู้ที่มาพักโดยไม่เสียค่าบริการกรุณาเก็บทำความสะอาดเครื่องนอนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนจากไป
 11. ก่อนออกจากห้องกรุณาปิดประตู สำหรับสิ่งของมีค่าควรเก็บไว้กันตนเองหากเกิดการสูญหาย ทาง อาศรมฯจะไม่รับผิดชอบ
 12. โปรดให้ความเห็น คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงอาศรมฯ สำหรับการบริการท่านได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

การเตรียมตัว

 1. ถ้าแพ้ยุง ควรเตรียมยาทากันยุง ยาหม่องมาด้วย (มีจำหน่ายในร้านค้าสหกรณ์สัมมาชีพ)
 2. ควรนำไฟฉาย ร่ม (กรณีที่มาฤดูฝน)
 3. ถ้าหากมีกล้องดูนกถือติดมือมาด้วย ท่านจะได้ดูนกไม่ต่ำกว่า 20-30 ชนิด ยิ่งในช่วงฤดูหนาวจะมีนกหลากหลายชนิดอพยพหนีหนาวมาพักพิงที่นี่มากขึ้น

สมาชิกในชุมชนอาศรมวงศ์สนิท

เขียนโดย Super User. Posted in เกี่ยวกับ

ปัจจุบันอาศรมวงศ์สนิทมีสมาชิกที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาศรมวงศ์สนิทโดยประมาณ ๒๐ คน (ทั้งนี้มีสมาชิกที่ใช้ชีวิตอยู่ภายนอกอาศรมด้วยเช่นกัน คือผู้ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในอาศรมและมีความผูกพันเป็นญาติมิตรและรักอาศรมเป็นบ้านอีกหลังหนึ่ง)

ในจำนวนสมาชิก ๒๐ คนนี้ สมาชิกที่มีอายุมากที่สุดมีอายุ ๖๘ ปีเป็นศิลปินอาวุโสผู้เกษียณอายุและพักอาศัยอยู่ในอาศรมฯ และสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดมีอายุ ๒ ขวบเป็นเด็กหญิงตัวน้อยจากครอบครัวชาวขมุที่เป็นสมาชิกอยู่ในชุมชนอาศรมฯ มานับสิบปีแล้ว

สมาชิกที่อยู่อาศรมมาเป็นเวลายาวนานที่สุดคือแม่ครัวหัวป่า นามว่าแม่ยุพินที่อยู่มามากกว่า ๑๖ ปีแล้ว สมาชิกโดยส่วนใหญ่มีอายุการอยู่ในชุมชนตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป และโดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๕ - ๔๐ ปี มากจากทั่วทุกภาคในประเทศไทย ทั้งจากชนบทและเมือง

wa

 

หลักการการทำงานและการใช้ชีวิตในอาศรมวงศ์สนิท

เขียนโดย Super User. Posted in เกี่ยวกับ

ชุมชนอาศรมวงศ์สนิท มีข้อตกลงการอยู่ร่วมกันในประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้

สมาชิกภาพ

mud

อาสาสมัคร หรือ เจ้าหน้าที่ใหม่ต้องผ่านการประเมินผลงานโดยหัวหน้าฝ่ายนั้น ๆ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารภายหลังจากทำงานแล้ว ๓ เดือน และต้องผ่านการประเมินผลจากกรรมการชุมชนและสมาชิกชุมชนเก่าคนอื่นๆ ภายหลังจากใช้ชีวิตอยู่ในอาศรมวงศ์สนิทแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๙ เดือน หากได้รับการยอมรับจากสมาชิกเดิมเป็นมติเอกฉันท์จึงจะได้รับสมาชิกภาพโดยสมบูรณ์ สามารถใช้ชีวิตร่วมชุมชนกับสมาชิกคนอื่นๆ ภายในอาศรมวงศ์สนิทได้ แต่หากผ่านการประเมินผลงาน ๓ เดือนโดยไม่ผ่านการประเมินผลในเชิงความสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิกชุมชนในช่วงเวลา ๙ เดือน เขาผู้นั้นสามารถทำงานในอาศรมวงศ์สนิทได้ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยภายในชุมชน

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

สิทธิ ที่สมาชิกอาศรมวงศ์สนิทจะได้รับโดยระบบสวัสดิการของชุมชนอาศรมวงศ์สนิท คือ

๑) สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

(๑) เจ้าหน้าที่และครอบครัว (พ่อ, แม่, สามี, ภรรยา, บุตร) สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงิน ๕,๐๐๐ บาทต่อปี และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลแห่งใดก็ได้
(๒) กรณีที่ป่วยหนักหรืออุบัติเหตุหรือกรณีพิเศษอื่น ๆ ให้คณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการบริหารพิจารณาเป็นรายๆ ไป เช่น การผ่าตัด
(๓) การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาสุขภาพปากและฟันการรักษาแผนโบราณ และการตัดแว่น สามารถเบิกได้ตามข้อ (๑)

๒) สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร (สำหรับผู้ที่ทำงานครบ ๑ ปีเต็ม)

เจ้าหน้าที่ที่มีบุตรสามารถเบิกค่าอุปกรณ์ในการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ ตามที่โรงเรียนเรียกเก็บ จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะโรงเรียนของรัฐบาล)

๓) กองทุนสะสมเพื่อสวัสดิการชาวอาศรมฯ

เป็นการออมเงินให้แก่สมาชิกไว้ใช้ในอนาคตและช่วยเหลือในยามจำเป็น เพื่อเป็นเงินกู้และเป็นเงินกู้ฉุกเฉินของสมาชิก

๔) กองทุนค่าตอบแทนพิเศษประจำปี

ค่าตอบแทนพิเศษมีไว้เพื่อให้สมาชิกได้มีเงินเก็บสะสมไว้ใช้ตอนออกจากงาน โดยจะได้รับเงินนี้ต่อเมื่อลาออกจากงานหรือเกษียณอายุเท่านั้น ทั้งนี้เป็นไปตามกฎระเบียบของมูลนิธิ ฯ

๕) การประกันชีวิต

สมาชิกทุกคนได้รับการประกันชีวิตและความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการทำงาน