ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มาพักและเยี่ยมเยือนอาศรมวงศ์สนิท

เขียนโดย Super User. Posted in เกี่ยวกับ

อาศรมวงศ์สนิทสถานที่พักผ่อนสงบใจ ฝึกการใช้ชีวิตชุมชนที่เรียบง่าย สถานที่ฝึกฝนพัฒนาตนโดยมีภาวนาเป็นพื้นฐาน และสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อชีวิต สังคม ขอต้อนรับทุกท่านด้วยไมตรีจิต

visitorข้อควรงดเว้น

 1. หลีกเลี่ยงการเด็ดดอกไม้หรือหักกิ่งไม้โดยไม่จำเป็น
 2. ลดการใช้โฟมหรือพลาสติก ถ้านำเข้ามา กรุณานำออกไปด้วย
 3. ไม่ให้อาหารแมวหรือสุนัขในบริเวณที่รับประทานอาหาร หรือบนโต๊ะอาหาร
 4. ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในอาคาร และควรทิ้งก้นบุหรี่ในถังขยะ
 5. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาเสพติด หรือการพนันเข้ามาภายในอาศรมวงศ์สนิท

ข้อควรปฏิบัติ

 1. ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่ต่าง ๆ
 2. ช่วยกันประหยัดน้ำ ไฟฟ้า กระดาษ ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ
 3. ช่วยกันแยกขยะและทิ้งลงในภาชนะที่เตรียมไว้ให้
 4. ช่วยล้างจานที่ท่านใช้รับประทานอาหารในแต่ละมื้อ ซึ่งทางอาศรมฯได้เตรียมน้ำไว้ให้
 5. ช่วยกันรักษาความสงบ โดยเฉพาะระหว่างเวลา 05.00 น. 08.00 น. และเวลา 19.00 น. 21.00 น. และเวลานอนหรับผักผ่อนตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป
 6. ระหว่างพักอยู่ที่อาศรมฯ ขอให้เป็นโอกาสอันดีของท่านในการฝึกเจริญสติ ฝึกฝนพัฒนาตนเอง และเจริญเมตตาต่อสรรพสัตว์
 7. นำของใช้ที่ยืมจากชุมชนไปคืน หรือเก็บไว้ที่เดิมเมื่อใช้เสร็จ เช่น อุปกรณ์ เครื่องเขียน เครื่องครัว มุ้ง หมอน เป็นต้น
 8. ปิดประตู หน้าต่าง พัดลม ไฟฟ้า เมื่อออกจากที่พัก
 9. ท่านสามารถใช้โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตได้ที่สำนักงานหรือบริเวณที่จัดไว้ตามวันเวลาที่กำหนด
 10. สำหรับผู้ที่มาพักโดยไม่เสียค่าบริการกรุณาเก็บทำความสะอาดเครื่องนอนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนจากไป
 11. ก่อนออกจากห้องกรุณาปิดประตู สำหรับสิ่งของมีค่าควรเก็บไว้กันตนเองหากเกิดการสูญหาย ทาง อาศรมฯจะไม่รับผิดชอบ
 12. โปรดให้ความเห็น คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงอาศรมฯ สำหรับการบริการท่านได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

การเตรียมตัว

 1. ถ้าแพ้ยุง ควรเตรียมยาทากันยุง ยาหม่องมาด้วย (มีจำหน่ายในร้านค้าสหกรณ์สัมมาชีพ)
 2. ควรนำไฟฉาย ร่ม (กรณีที่มาฤดูฝน)
 3. ถ้าหากมีกล้องดูนกถือติดมือมาด้วย ท่านจะได้ดูนกไม่ต่ำกว่า 20-30 ชนิด ยิ่งในช่วงฤดูหนาวจะมีนกหลากหลายชนิดอพยพหนีหนาวมาพักพิงที่นี่มากขึ้น