Articles บทความ

 • อาศรมวงศ์สนิท ชุมชนแห่งการเรียนรู้ความหมายของชีวิต

  อาศรมวงศ์สนิท ชุมชนเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ มีแนวคิดของการเรียนรู้ชีวิตและจิตวิญญาณอันเรียบง่าย ด้วยพลังของบรรดาผู้คนที่อยู่ร่วมกันในวิถีแห่งความสงบ โดยปัจจุบันมีหัวเรือใหญ่อย่าง พี่มณฑา จั่นเพชร คอยดูแลทุกๆ คนมานานกว่า 21 ปี...

  อ่านเพิ่มเติม...
 • ตราไว้ในดวงจิต บันทึกเรื่องราวอาศรมวงศ์สนิทยุคบุกเบิก ตอน ๓๑ (อำลา-อาลัย)

  ป้าปอนเข้ามาบุกเบิกอาศรมวงศ์สนิทเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ มีเพื่อนร่วมคณะในเดือนแรก ๗ คนทั้งป้าปอน เดือนที่สองเหลือ ๓ คน คือลุงสมชาย ป้าปอน และคุณพรหมก่อนขึ้นปีที่สองก็เหลือ ๒ คน คือลุงสมชายกับป้าปอนต่อมาก็มีอาสาสมัครบ้าง สมาชิกประจำบ้างทยอยเข้าทยอยออกอีก ๔-๕ คน พอขึ้นปีที่สี่สมาชิกประจำก็เหลือ ๒ คน...

  อ่านเพิ่มเติม...
 • ตราไว้ในดวงจิต บันทึกเรื่องราวอาศรมวงศ์สนิทยุคบุกเบิก ตอน ๓๐ (เรียนรู้กับลูกน้อย)

  ไม่ค่อยจะได้ยินว่าพ่อแม่เรียนรู้จากลูก ถ้าจะมีบ้างก็เมื่อลูกเป็นผู้ใหญ่เรียนจบทำงาน และรอบรู้มากกว่าพ่อแม่ลูกที่ยังแบเบาะคงไม่มีใครคิด แต่ป้าปอนได้เรียนรู้มากมาย อันที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่ สิ่งที่ป้าปอนประจักษ์นั้นคนอื่นอาจจะรู้มาก่อนแล้ว แต่สำหรับป้าปอนการได้ประสบการณ์ตรงมีผลด้านบวกที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทั้งตัวเองและลูกทีเดียว...

  อ่านเพิ่มเติม...
 • ตราไว้ในดวงจิต บันทึกเรื่องราวอาศรมวงศ์สนิทยุคบุกเบิก ตอน ๒๙ (ลูกน้อย)

  ลูกคลอดเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๒๙ ไม่ได้ตั้งชื่อลูกไว้ก่อนเห็นหน้าลูกแล้วจึงคิดชื่อ แม่ชื่อปอน ลูกชื่อปูนก็แล้วกันตั้งกันง่ายๆ แต่ความหมายลึกซึ้ง ถ้าเป็นจำปูน ก็เป็นไม้ไทยดอกหอม กลีบดอกหนาแข็งแรง เป็นไม้หายาก เท่าที่เคยพบปลูกเฉพาะในภาคใต้อันเป็นภูมิลำเนาถิ่นกำเนิดป้าปอน ถ้าเป็นเปียกปูนก็ฟังดูคล้องจองกับชื่อแม่ถ้าจะให้แม่ชื่อเปียกปอน...

  อ่านเพิ่มเติม...

Latest Activity ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

...ส่งน้องๆนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกลับ หลังทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน...มัดย้อมสีธรรมชาติ...บ้านดิน...ปรัญญาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ...แล้วเจอกันใหม่เสาร์หน้านะ

More

roichanum banner

Special Scoop สกู๊ปพิเศษ

รวมสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับ อาศรมวงศ์สนิท