Articles บทความ

 • ตราไว้ในดวงจิต บันทึกเรื่องราวอาศรมวงศ์สนิทยุคบุกเบิก ตอน ๓๑ (อำลา-อาลัย)

  ป้าปอนเข้ามาบุกเบิกอาศรมวงศ์สนิทเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ มีเพื่อนร่วมคณะในเดือนแรก ๗ คนทั้งป้าปอน เดือนที่สองเหลือ ๓ คน คือลุงสมชาย ป้าปอน และคุณพรหมก่อนขึ้นปีที่สองก็เหลือ ๒ คน คือลุงสมชายกับป้าปอนต่อมาก็มีอาสาสมัครบ้าง สมาชิกประจำบ้างทยอยเข้าทยอยออกอีก ๔-๕ คน พอขึ้นปีที่สี่สมาชิกประจำก็เหลือ ๒ คน...

  อ่านเพิ่มเติม...
 • ตราไว้ในดวงจิต บันทึกเรื่องราวอาศรมวงศ์สนิทยุคบุกเบิก ตอน ๓๐ (เรียนรู้กับลูกน้อย)

  ลูกคลอดเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๒๙ ไม่ได้ตั้งชื่อลูกไว้ก่อนเห็นหน้าลูกแล้วจึงคิดชื่อ แม่ชื่อปอน ลูกชื่อปูนก็แล้วกันตั้งกันง่ายๆ แต่ความหมายลึกซึ้ง ถ้าเป็นจำปูน ก็เป็นไม้ไทยดอกหอม กลีบดอกหนาแข็งแรง เป็นไม้หายาก เท่าที่เคยพบปลูกเฉพาะในภาคใต้อันเป็นภูมิลำเนาถิ่นกำเนิดป้าปอน ถ้าเป็นเปียกปูนก็ฟังดูคล้องจองกับชื่อแม่ถ้าจะให้แม่ชื่อเปียกปอน...

  อ่านเพิ่มเติม...
 • ตราไว้ในดวงจิต บันทึกเรื่องราวอาศรมวงศ์สนิทยุคบุกเบิก ตอน ๒๙ (ลูกน้อย)

  ลูกคลอดเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๒๙ ไม่ได้ตั้งชื่อลูกไว้ก่อนเห็นหน้าลูกแล้วจึงคิดชื่อ แม่ชื่อปอน ลูกชื่อปูนก็แล้วกันตั้งกันง่ายๆ แต่ความหมายลึกซึ้ง ถ้าเป็นจำปูน ก็เป็นไม้ไทยดอกหอม กลีบดอกหนาแข็งแรง เป็นไม้หายาก เท่าที่เคยพบปลูกเฉพาะในภาคใต้อันเป็นภูมิลำเนาถิ่นกำเนิดป้าปอน ถ้าเป็นเปียกปูนก็ฟังดูคล้องจองกับชื่อแม่ถ้าจะให้แม่ชื่อเปียกปอน...

  อ่านเพิ่มเติม...
 • ตราไว้ในดวงจิต บันทึกเรื่องราวอาศรมวงศ์สนิทยุคบุกเบิก ตอน ๒๘ (ยามเจ็บป่วย)

  สามปีแรกของการอยู่ที่อาศรมวงศ์สนิท อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เรายังไม่เคยใช้บริการของสถานพยาบาลในท้องถิ่นเลย ครั้งที่กระดูกหลังป้าปอนมีปัญหาจากการหาบน้า ที่ได้พึ่งยายเภาหมอนวดในหมู่บ้านรักษาให้ก็เป็น การแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าเท่านั้น เวลาเจ็บป่วยเรายังมักทำตามความเคยชินเดิมๆ คือไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพฯ...

  อ่านเพิ่มเติม...

Latest Activity ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

"โครงการอ่านเขียนเรียนรู้งานวิจารณ์ ปีที่ 3"
ณ อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15 นครนายก

More

roichanum banner

Special Scoop สกู๊ปพิเศษ

รวมสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับ อาศรมวงศ์สนิท